آمار

آموزش جامع پیاده سازی دکوراسیون داخلی

كد كالا: 93020308
قیمت: 24,800 تومان

امتياز اين محصول
0 امتياز

با استفاده از نرم افزارهای 3D Studio Max، V-ray، Photoshop
بیش از 20 ساعت آموزش
درباره این مجموعه آموزشی:
مباحث اولیه نرم افزار 3DsMax در فصل اول و دوم بیان شده تا چنانچه آشنایی لازم برای طراحی دکوراسیون داخلی را با نرم افزار 3DsMax ندارید کاربرد آن در معماری داخلی را به سرعت درک کرده و به دور از مباحث پیچیده 3DsMax به خوبی از عهده مدلسازی فضاهای داخلی برآیید..
در فصل سوم و چهارم روشهای مختلف ساخت مواد معماری به کمک موتور Vray2 بیان می شود و در پنجم و ششم
نورپردازی حزفه ای در شرایط روز و شب با تنظیمات رندر طبیعی را بحث می کنیم.
در فصل هفتم مهارت دوربین و در فصل هشتم و نهم کاربرد Photoshop در هرچه طبیعی تر شدن رندرهای Vray2 کامل
بیان شده است و اما در فصل دهم تکنیک های جدید Vray2 شامل راهکارهای افزایش سرعت رندر، تبدیل رندرهای Vray2 به حالت اسکیس و بررسی راهکارهای رندرهای طبیعی در قالب 2 پروژه داخلی بحث می شود.
و....

برچسب محصول